مورد تایید وزارت صنعت و معدن و تجارت

پیشرو انفورماتیک تاببد شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن و تجارت

جهت مشاهده تاییدیه روی آرم نماد اعتماد الکترونیک کلیک کنید.